Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Cocotte: fars med sång i 4 akter

  • Clairville & Grangé, Eugène & Delacour, Alfred
  • Cocotte : fars med sång i 4 akter / öfversatt af Ernst Wallmark och Axel Bosin
  • Teatern i manegen å Djurgården 17/6 1889
  • Originaltitel: Coco
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 324