Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Platser

  • Kaschnitz, Marie Luise
  • Platser / översättning Brita Edfelt
  • Ingår i: Artes. – 1(1975): 2, s. 95-102
  • Originalspråk: Tyska