Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Vägvisaren för resande i Sverige: skämt med sång i 1 akt

  • Belly, Georg Friedrich
  • Vägvisaren för resande i Sverige : skämt med sång i 1 akt / fri bearbetning från tyskan af Axel Bosin efter G. Belly ; kupletterna af Richard Gustafsson. – Stockholm : Flodin, 1866. – (Bibliotek för teatervänner ; 79)
  • Originaltitel: Bädeker
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
  • Nya upplagor: Stockholm : Flodin, 1880
  • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3578