Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hos portvakten: skämt med sång i 1 akt

  • Bergen, Alexander (pseud. för Marie Gordon)
  • Hos portvakten : skämt med sång i 1 akt / bearbetning af ett franskt original öfversatt till tyska af A. Bergen ; öfversatt till svenska af Axel Bosin. – Stockholm : Flodin, 1866. – (Bibliotek för teatervänner ; 76)
  • Originalspråk: Franska
  • Titel på källspråksutgåva: Eine Vorlesung bei der Hausmeisterin
  • Källtitelns språk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862?
  • Nya upplagor: Stockholm : S. Flodin, 1877
  • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1588  -   (Spelad på Teatern i Consertsalongen å Djurgården 8/7 1865)