Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Salig Ferdinand: komedi i 1 akt

  • Fournier, Narcisse & Bondon, Gustave
  • Salig Ferdinand : komedi i 1 akt / öfversatt af Axel Bosin. – Stockholm : Bonnier, 1871. – (Svenska teatern ; 195)
  • Originaltitel: Mon premier!
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
  • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2857