Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mitt öde! eller Numro 5: lustspel med sång i 1 akt

  • Görner, Carl August (Karl August) & Belly, Georg Friedrich
  • Mitt öde! eller Numro 5 : lustspel med sång i 1 akt / fritt öfversatt och lokaliseradt af Axel Bosin
  • Theatern i Cirkus 18/9 1861
  • Originaltitel: Eine Hotelgeſchichte, oder: Nr. 5
  • Originalspråk: Tyska
  • Varianttitel: Numro 5
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1860?
  • Källa: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s.300, nr. 1731