Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Andrea: komedi i 4 akter

  • Sardou, Victorien
  • Andrea : komedi i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Södra teatern 22/3 1882
  • Originaltitel: Andréa
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1873
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 74