Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Blindbockar: lustspel i 4 akter

  • Schönthan, Franz von
  • Blindbockar : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Södra teatern 19/10 1882
  • Originaltitel: Der Schwabenstreich
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1882
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 189