Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Blå grottan: komedi i 3 akter

  • Pohl, Emil
  • Blå grottan : komedi i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Södra teatern 12/12 1888
  • Originaltitel: Die blaue Grotte
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1887
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 202  -   efter Arthur Wing Pineros "The Magistrate", 1885