Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Cocard & Bicoquet: fars i 3 akter

  • Raymond, Hippolyte & Boucheron, Maxime
  • Cocard & Bicoquet : fars i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Djurgårdsteatern 17/6 1889
  • Originaltitel: Cocard et Bicoquet
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 323