Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Don Juan i livré: fars i 3 akter

  • Duru, Alfred & Chivot, Henri
  • Don Juan i livré : fars i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Djurgårdsteatern 12/6 1887
  • Originaltitel: Le truc d'Arthur
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1882
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 491