Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En kinkblåsa: lustspel med sång i 4 akter

  • Moser, Gustav von
  • En kinkblåsa : lustspel med sång i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Södra teatern 27/10 1877
  • Originaltitel: Der Hypochonder
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1877
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 695