Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En perukmakarebal: lustspel med sång i 3 akter

  • Grangé, Eugène & Souvage, Élie
  • En perukmakarebal : lustspel med sång i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin och Robert Bachmann
  • Djurgårdsteatern 8/9 1864
  • Originaltitel: Les Coiffeurs
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1864
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 771