Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Harun al Rashid: lustspel i 4 akter

  • Moser, Gustav von
  • Harun al Rashid : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Mindre Teatern 1/1 1881
  • Originaltitel: Harun al Raschid
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1879
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1446