Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Herr Boisjolis bröllopsäfventyr: fars i 3 akter

  • Duru, Alfred
  • Herr Boisjolis bröllopsäfventyr : fars i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Djurgårdsteatern 4/6 1873
  • Originaltitel: Les deux noces de Boijoli
  • Originalspråk: Franska
  • Varianttitel: Herr Boisjolis bröllopsäventyr
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1872
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1490