Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Herrarna Leopold: lustspel i 1 akt

  • Caro, Carl
  • Herrarna Leopold : lustspel i 1 akt / öfversatt af Axel Bosin
  • Södra teatern 3/3 1887
  • Originaltitel: Die Burgruine
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1883
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1524