Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hvardagsmenniskor: lustspel i 4 akter

  • Holst, Fritz
  • Hvardagsmenniskor : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Alhambrateatern å Djurgården 20/6 1871
  • Originaltitel: Hverdagsfolk
  • Originalspråk: Danska
  • Varianttitel: Vardagsmänniskor
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1871
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1611