Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hvar är pojken?: fars med sång i 4 akter

  • Sørensen, Peter
  • Hvar är pojken? : fars med sång i 4 akter / bearbetad från danskan af Axel Bosin och Selfrid Kinmanson
  • Södra teatern 23/11 1878
  • Originaltitel: Barn i kirke
  • Originalspråk: Danska
  • Varianttitel: Var är pojken?
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1616