Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Jorden rundt på åttio dagar: dramatiseradt reseäfventyr med körer och kupletter i 14 tablåer

  • Verne, Jules & d'Ennery, Adolphe
  • Jorden rundt på åttio dagar : dramatiseradt reseäfventyr med körer och kupletter i 14 tablåer / efter Erik Bøghs bearbetning bearbetad af Axel Bosin och Birger Schöldström
  • Djurgårdsteatern 12/7 1876
  • Originaltitel: Le tour du monde en 80 jours
  • Originalspråk: Franska
  • Titel på källspråksutgåva: Jorden rundt i 80 dage
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1874
  • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1876
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1799