Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kapten Grant och hans barn: dramatiserat reseäfventyr i 5 akter jemte prolog

  • Verne, Jules & d'Ennery, Adolphe
  • Kapten Grant och hans barn : dramatiserat reseäfventyr i 5 akter jemte prolog / öfversatt af Axel Bosin
  • Teatern i manegen å Djurgården 28/6 1879
  • Originaltitel: Les enfants du capitaine Grant
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1843