Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kejsarens skådespelare: drama i 3 akter

  • Wartenburg, Karl
  • Kejsarens skådespelare : drama i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Nya Teatern å Blasieholmen 15/1 1880
  • Originaltitel: Die Schauspieler des Kaisers
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1866