Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Krig i fred: lustspel i 5 akter

  • Moser, Gustav von
  • Krig i fred : lustspel i 5 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Södra teatern 4/11 1880
  • Originaltitel: Krieg im Frieden
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1880
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1925