Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Leonoras dolk: fars i 2 akter indelad i 4 tablåer

  • Clairville & Jaillis, Amedée de
  • Leonoras dolk : fars i 2 akter indelad i 4 tablåer / öfversatt af Axel Bosin och Birger Schöldström
  • Mindre Teatern 1/11 1869
  • Originaltitel: Le poignard de Léonora
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1857
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2042