Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lili: operett i 3 akter

  • Hennequin, Alfred & Millaud, Albert
  • Lili : operett i 3 akter / öfverarbetadt af Axel Bosin
  • Djurgårdsteatern 8/8 1882
  • Originaltitel: Lili
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1880
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2056  -  Akt 1 öfversatt af Selfrid Kinmansson, akt 2 öfversatt af Viktor Sjöberg, akt 3 öfversatt af Birger Schöldström det hela öfverarbetadt af Axel Bosin