Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lilla helgonet: komisk operett i 3 akter

  • Meilhac, Henri & Millaud, Albert
  • Lilla helgonet : komisk operett i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin (taltexten) och Selfrid Kinmanson (sångtexterna) ; musik Hervé
  • Djurgårdsteatern 18/8 1883
  • Originaltitel: Mam'zelle Nitouche
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1883
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2067