Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Låtom oss skiljas!: komedi i 3 akter

  • Sardou, Victorien & Najac, Émile de
  • Låtom oss skiljas! : komedi i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Södra teatern 26/3 1881
  • Originaltitel: Divorçons!
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1880
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2168