Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lärkan: lustspel med sång i 4 akter

  • Jacobson, Eduard
  • Lärkan : lustspel med sång i 4 akter / bearbetad af Axel Bosin och Ernst Wallmark
  • Södra teatern 16/10 1879
  • Originaltitel: Die Lachtaube
  • Originalspråk: Tyska
  • Varianttitel: Tre trallande flickor eller Lärkan
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1879
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2176