Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Natt och morgon: dram i 5 akter

  • Birch-Pfeiffer, Charlotte
  • Natt och morgon : dram i 5 akter / efter Edward Bulwer-Lyttons roman öfversatt af Axel Bosin
  • Södra teatern 10/3 1883
  • Originaltitel: Nacht und Morgen
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1842
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2418