Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lilla Sophie: komisk vaudeville i 3 akter

  • Hennequin, Alfred & Millaud, Albert
  • Lilla Sophie : komisk vaudeville i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin och Selfrid Kinmanson ; musik Hervé
  • Djurgårdsteatern 25/6 1887
  • Originaltitel: La femme à papa
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1879
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2576