Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Preussare och fransmän: dram i 3 akter med prolog

  • Lemoine, Gustave
  • Preussare och fransmän : dram i 3 akter med prolog / öfversatt af Axel Bosin
  • Folkteatern 7/4 1894
  • Originaltitel: Les prussiens en Lorraine
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1840
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2652