Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

På vift: fars i 3 akter

  • Barrière, Théodore & Lambert-Thiboust
  • På vift : fars i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Humlegårdsteatern 5/8 1867
  • Originaltitel: Le chic
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1866
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2727