Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Rolf Berndt: skådespel i 4 akter

  • Putlitz, Gustav Heinrich Gans zu
  • Rolf Berndt : skådespel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Kungliga Dramatiska Teatern 4/10 1880
  • Originaltitel: Rolf Berndt
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1879
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2802