Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Slägtingar: lustspel i 3 akter

  • Benedix, Roderich
  • Slägtingar : lustspel i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Humlegårdsteatern 22/7 1868
  • Originaltitel: Die zärtlichen Verwandten
  • Originalspråk: Tyska
  • Varianttitel: Släktingar
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1866
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3004  -  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 23 (spelad 28/2 1868)