Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

De små landstrykarne: folkskådespel i 5 akter indelade i 8 tablåer

  • Decourcelles, Pierre
  • De små landstrykarne : folkskådespel i 5 akter indelade i 8 tablåer / öfversatt af Axel Bosin
  • Vasateatern 31/8 1897
  • Originaltitel: Les deux gosses
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1896
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3017