Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Tsarens kurir: dramatiseradt reseäfventyr med musik och dans i 11 tablåer

  • Verne, Jules
  • Tsarens kurir : dramatiseradt reseäfventyr med musik och dans i 11 tablåer / fritt efter Jules Vernes roman, bearbetad på tyska af Rudolf Elcho öfversatt af Axel Bosin
  • Södra teatern 12/12 1877
  • Originaltitel: Michel Strogoff
  • Originalspråk: Franska
  • Titel på källspråksutgåva: Der Kurir der czaaren
  • Källtitelns språk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1876
  • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1877?
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3366