Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Tur hos damerna: lustspel i 4 akter

  • Moser, Gustav von
  • Tur hos damerna : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Kungliga Dramatiska Teatern 22/9 1883
  • Originaltitel: Glück bei Frauen
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1883
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3369