Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Villa Blancmignon: lustspel i 3 akter

  • Duru, Alfred & Chivot, Henri
  • Villa Blancmignon : lustspel i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin efter Franz von Schöntans bearbetning
  • Djurgårdsteatern 4/7 1885
  • Originaltitel: Villa Blancmignon
  • Originalspråk: Franska
  • Titel på källspråksutgåva: Villa Blancmignon
  • Källtitelns språk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1879
  • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1884
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3539