Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Våra fruar: lustspel i 5 akter

  • Moser, Gustav von & Schönthan, Franz von
  • Våra fruar : lustspel i 5 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Södra teatern 18/10 1881
  • Originaltitel: Unsere Frauen
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1881
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3564