Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Åstundas unga damer: fars med sång i 1 akt

  • Grangé, Eugène & Bernard, Victor
  • Åstundas unga damer : fars med sång i 1 akt / öfversatt af Axel Bosin
  • Humlegårdsteatern 16/7 1870
  • Originaltitel: En demande des ingénues
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3603