Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Fällan: sedemålning ur folklifvet i Paris i 9 taflor

  • Zola, Émile
  • Fällan : sedemålning ur folklifvet i Paris i 9 taflor / öfversatt af Axel Bosin
  • Södra teatern 31/3 1880
  • Originaltitel: L'assommoir
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1876
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1202