Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

De gamle ungkarlarne: komedi i 5 akter

  • Sardou, Victorien
  • De gamle ungkarlarne : komedi i 5 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Humlegårdsteatern 12/6 1865
  • Originaltitel: Les vieux garçons
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1865
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1282