Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Gavaud, Minard & Co: fars i 3 akter

  • Gondinet, Edmond
  • Gavaud, Minard & Co : fars i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Humlegårdsteatern 8/7 1869
  • Originaltitel: Gavaud, Minard et Cie
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1865
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1293