Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Axel Bosin

  • Personne, Nils
  • Axel Bosin
  • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 5(1925), s. 508-511
  • Innehåll:

    Se fulltext