Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Severo Torelli: skådespel på vers i 5 akter

  • Coppée, François
  • Severo Torelli : skådespel på vers i 5 akter / fri öfversättning af H. Molander. – Stockholm : Bille, 1885
  • Originaltitel: Severo Torelli
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1883