Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mikado: operett i 2 akter

  • Gilbert, W. S.
  • Mikado : operett i 2 akter / fri bearbetning af Harald Molander ; musiken af Arthur Sullivan. – Helsingfors : J. Simelii arfvingars boktryckeri-aktiebolag, 1890
  • Originaltitel: The Mikado
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1885