Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kärlekens komedi: komedi i 3 akter

  • Ibsen, Henrik
  • Kärlekens komedi : komedi i 3 akter / öfversättning af Harald Molander. – Helsingfors : Söderström, 1888
  • Originaltitel: Kjærlighedens Komedie
  • Originalspråk: Norska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
  • Nya upplagor: Stockholm : Institutionen för teater- och filmvetenskap, 1970?