Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Horatius och Lydia: komedi på vers i 1 akt

  • Ponsard, François
  • Horatius och Lydia : komedi på vers i 1 akt / öfversatt af H. Molander. – Upsala : Esaias Edquist, 1879
  • Originaltitel: Horace et Lydié
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1850
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1884