Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Adam och Eva: lustspel med sång i 4 akter

  • Jacobson, Eduard & Ely, Leopold
  • Adam och Eva : lustspel med sång i 4 akter / bearbetad af Harald Molander ; musik Adolph Ferron
  • Vasateatern 1/9 1891
  • Originaltitel: Adam und Eva
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1891
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 5