Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Dansösen: lustspel i 3 akter

  • Blum, Ernest & Toché, Raoul
  • Dansösen : lustspel i 3 akter / öfversatt af Harald Molander
  • Vasateatern 28/4 1898
  • Originaltitel: La Maison Tamponin
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1893
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 370