Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kejsarens nya kläder: komisk operett i 4 akter

  • Kjerulf, Charles
  • Kejsarens nya kläder : komisk operett i 4 akter / öfversatt af Harald Molander
  • Svenska teatern 19/11 1889
  • Originaltitel: Kejserens nye klæder
  • Originalspråk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1865